Hallinnoinnin periaatteet

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen sijoittajainformaatio

Elisa Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan tullutta Hallinnointikoodia (Finnish Corporate Governance Code) eikä Elisalla ole poikkeamia hallinnointikoodin suosituksista. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 on tehty hallinnointikoodin mukaisesti. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa cgfinland.fi. Elisan hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt selvityksen. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana, mutta ajantasaisia tietoja päivitetään Elisan internetsivuille. Elisan tilinpäätös ja siihen sisältyvä toimintakertomus julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa elisa.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Elisa julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä selvityksenä sekä osana vuosikertomusta. Selvitys sisältää myös Palkka- ja palkkioselvityksen tilikaudelta 2019, jossa on noudatettu 1.1.2016 voimaan tulleen Hallinnointikoodin mukaista ohjeistusta.